دوستان کسی سه جلد این کتاب رو داره که خونده باشه و الان مایل به فروشش باشه؟