اهم اهم ... نیازه حتما در مورد این کتاب نظر بدم :دی

خوب خلاصه رو توی پست اول خوندین و می دونین جریان از چه قراره
وقتی اولین بار خلاصه ای از کتاب خوندم یکم ذهنم به سمت کتاب ها و فیلم های دهه های...