بنظر داستان جذابی میاد
انشالله بعد امتحانات دنبالش میکنم