سلام
کتاب خوبیه، از خوندنش به هیچ وجه متاسف نمی شین:)