به نظر هیجانی و بسی جذاب میاد((200))
بی صبرانه منتظرم فصل اولو بذاری
فقط لطفا علامتای نگارشی رو بذار که ما متوجه بشیم کی جمله تموم میشه((200))