چ جالب بودا*___*
البته من هیچ حس و علاقه ای به ارس ندارم نه میتونم بگم خوشم میاد نه میتونم بگم بدم میاد:دی
من بیشتر از آپولوی خنگ:دی ، آفرودیت، آرتمیس با کمانش و فقط قدرت زئوس و قدرت هادس،خدای مرگ،...