ممنون دوست عزیز بابت مطلبی که جمع آوری کردی و با ما به اشتراک گذاشتی ((221))

(گوندولین باید جای قشنگی باشه، اگه یه در مخفی توی کمدم باشه، دوست دارم باز بشه به این شهر :دی)
(راستی لینک‌هایی که...