سلام.محتوا و ریتم خیلی قشنگه فقط ی چند جا ریتمش در میره ولی در کل قشنگه. اومدم جدا کنم متنت رو و به شیوۀ شعر بنویسم گفتم شاید ناراحت بشی. خودت انجامش بده(همونی که کیانیک گفت)((216))