همیشه حصرت می خوردم چرا زبانم خوب نیستبرای این که نمی تونم کتابای ترجمه نشده رو بخونمممنون ازت پسرم