سلامفراخوان دومین دوره مسابقه داستان نویسی افسانه*ها منتشر شد.


شرایط مسابقه:

۱٫ موضوع تمامی آثار ارسالی آزاد و در حیطه ی ادبیات گمانه زن باشد. داستان*های خارج از این حیطه از جمله رئال مورد بررسی قرار نمی*گیرند.

- ادبیات گمانه زن شامل آثاری در ژانرهای فانتزی، علمی تخیلی و وحشت می باشد.

– طبق تعریف آکادمی فانتزی ایران اثری فانتزی است که حداقل یکی یا بیشتر از مضامین اصلی یک اثر فانتزی؛ جادو، ماورا طبیعه، نبرد خیر و شر و موجودات جادویی را داشته باشد.

– طبق تعریف آکادمی فانتزی ایران علمی*تخیلی ژانری است که در آن به بررسی تأثیر نظرات علمی و پیشرفت علم و فن*آوری، طرح نظریه*های علمی ثابت نشده و ارایه**ی پیش*بینی*هایی از آینده و پیشرفت آتی علم و فن*آوری در قالب داستان و نیز داستان*سرایی درباره**ی حیات فرازمینی و موجودات بیگانه پرداخته می*شود.

– طبق تعریف آکادمی فانتزی ایران داستان وحشت، اثری است که تمرکز عمده**ی آن بر روی ایجاد نوعی هراس در خواننده یا مخاطب باشد. این قبیل داستان*ها منشایی کهن دارند و بخش قابل توجهی از ادبیات عامه را شکل می*دهند. از عمده عناصر این ژانر می*توان به ارواح و اشباح، ساحر، خون*آشام و در نمونه*های واقع*گرایانه*تر به ترس*هایی با منشاء روان*شناختی اشاره کرد.

۲٫ آثار ارسالی در قالب داستان کوتاه و داستان بلند باشد.

- آثار کوتاه دارای بیشینه پانزده هزار کلمه و کمینه ی هزار کلمه باشد.

- داستان بلند دارای کمینه ی پانزده هزار کلمه باشد و برای بیشینه ی آن حدی تعریف نمی*شود.

۳٫ آثار ارسالی باید در قالب فایل Doc یا Docx (یعنی فایل های مربوط به نرم افزار MS Word نسخه های مختلف) باشد. فونت و اندازه ی فونت با توجه به این که تعداد کلمات مدنظر است، دلخواه می باشد.

۴٫ محدودیتی در تعداد آثار کوتاه ارسالی برای هر نویسنده وجود ندارد ولی هر نویسنده تنها می تواند سه اثر بلند ارسال کند.

۵٫ ارایه ی نام و نام خانوادگی، شماره ی تماس و پست الکترونیکی (آدرس ایمیل) معتبر توسط نویسنده الزامی است و آثار ارسالی بدون مشخصات ذکر شده مورد داوری قرار نمی*گیرد.

۶٫ آثار خود را می بایست تا روز ۱۵ بهمن ۱۳۹۲ به آدرس پست الکترونیک c92@asfcontest.ir ارسال کنید.

نکات:

۱- لطفاً توجه کنید که آثار ارسالی به منزله ی مجوز نشر اثر به صورت چاپی یا الکترونیکی به نام شما خواهد بود.

۲- اسامی داوران، زمان و محل اعلام نتایج متعاقباً در سایت مسابقه (www.asfcontest.ir) اعلام خواهد شد. ( توجه: تا 24 ساعت آینده با استفاده از آدرس سابق یعنی www.asfcontest.afsaneha.net به سایت مسابقه مراجعه فرمایید. )