و اینک گروه تایپ زندگی پیشتاز افتخار دارد اولین پروژه ی تایپ خودرا با همکاری وبگاه رهگذران تقدیم کند:


آخرین جلد از چهارگانه ی وراثت:غار ارواح
تا فصل چهاردهم به ترجمه ی دوستانمان (تیم ترجمه ی رهگذران) میباشد
و بقیه ی فصول(15تا78)را گروه تایپ زندگی پیشتاز از روی کتاب چاپ شده در ایران تایپ کرده است.
گروه این کتاب:
ویراستاران: آرمان دیانت مهر - دوقلوها
صفحه آرا ، طراح کاور: سینا
مدیر گروه تایپ:JuPiTeR
اسکنر: محمدرضا علمداری(نپتون)
مترجمان: فرزان مظفریان - آرمان دیانت مهر
تایپیست ها: محمد - KEY - SINA_7- AZAM - NEPTON - VAMPIAR - FEEL - ADINEH – ELAHE